Eğitim

Gardner’ın Çoklu Zeka Sınıflandırması

Howard Gardner çoklu zeka sınıflandırmasını 8’e ayırarak yapmıştır. Çoklu zeka kuramı 1983 yılında Gardner tarafından zekayı tek ve baskın bir yetenek görmek dışında, çeşitli ve özel boyutlarda oluştuğunu öneren sistemdir.

1) Sözel – Dilsel Zeka
Akademik başarıyla ilişkili olan genel zekanın temel unsurudur.
Sözel – dilsel zekâ bir anlamda okuma, yazma, dinleme ve konuşmada kelimeleri etkili kullanma yeteneğidir.
Bu zekâ türü bireyin kendini, başkalarını ya da bir konuyu açıklarken kendini gösterir. Sözel – Dilsel Zekanın baskın olduğu kişilerin bulunduğu bazı meslek grupları.
Şairler, Gazetecilik, Öğretmenlik, Psikolojik danışmanlık ve psikologluk vb.

 

2) Mantıksal Matematiksel Zeka
Bu zekâ türü de okul başarısıyla ilişkili olan genel zekânın temel unsurlarından biridir.
Hesaplama becerisi, mantıksal nedensellik ilişkisi kurma ve problem çözme becerisini kapsar.
Bu zekâ türü gelişmiş olan insanlar çevrelerinde genellikle zeki diye adlandırılırlar.
Meslekler; Matematikçiler, Mühendisler, Mantık bilimci, Felsefeciler vb.

 

3) Müziksel Zeka
Bu zekâ türü sesin ritim ve tınısına, ayrıca şarkı söyleme, bir müzik enstrümanı çalma gibi müziksel etkinliklerde sesin duygusal boyutuna duyarlı olmayı gerektiren becerileri kapsar.
Yaratıcı müziksel zeka: Bestekârlık Teknik müziksel zeka: Bir çalgı aleti çalmak.
Vokalistlik yapmak vb.

 

4) Kinestik Görsel – Bedensel Zeka
Bu zekâ türü, bireyin bedensel etkinliklerde başarılı olmasını sağlar.
Görsel bedensel beceriler:
Dans, aktörlük, oyunculuk vb.
Yaratıcı Devinimler:
Kareografi,  Oyunculuk, aktörlük,  film yönetmenliği vb.
Sportif beceriler: (dikkat, çeviklik, kontrol)
Profesyonel futbolcular,  Uzakdoğu sporları  jimnastikçiler vb.
Üst düzeyde motor beceriler:
Beyin cerrahları , elmas kesiciler vb.
Karmaşık ve soyut düşünceleri  jest ve mimiklerini ifade edebilme
Modern dansçılar, pantomim sanatçıları vb.

5) Uzamsal Zeka
Görsel dünyayı doğru algılamayı gerektiren zekâ türüdür.
Sanatsal tasarım yapmayı gerektiren meslekler. Görsel tasarım yapmayı gerektiren meslekler.
Grafikçiler, Harita mühendisliği, İç mimar (yaratıcı yetenek + teknik konularda uzmanlık)
Araba tamirciliği (yaratıcı ve sanatsal yetenekler fazla gerekmez)

 

6) Doğa Zekası
Doğa zekâsı gelişmiş bireyler bitkiler, hayvanlar gibi canlı varlıklara ve jeolojik doğal varlıklara empati duyar, onlara duyarlı davranırlar. Çiftçiler, Ziraatçılar, Veteriner hekimler, Bilim adamları, Doğa bilimciler vb.
Bilim adamları ekolojik sistemi anlamak, türleri belirlemek ve sınıflamak için bu beceriye gerek duyar.
Empatik beceriler bireylerin canlı varlıkları koruma ve onların yaşamlarına duyarlı olmayı sağlar.

7) İçsel Zeka
İçsel zekâ beynin ön loblarıyla ilişkili bir zekâ türüdür. İçsel zekâ insanın kendini bilmesini sağlar. İçsel zekâ insanın kendini takdir etmesi, amaç belirlemesi, kendini ayarlaması ve duygusal öz yönetimini sağlamaya destek olur. İçsel özgüveni yükseltmeyi ve stresle etkin bir biçimde baş edebilmeyi etkileyen bir faktördür.  İçsel zekâ öğrenme, bireysel tatmin elde etme ve başarılı olma gibi bireyin kariyer gelişimi bakımından önemlidir. Bu zekânın özellikle de bireysel özyönetim becerilerinin gerektirdiği meslekler arasında şunlar sayılabilir:
Pilotluk, polislik, yazarlık, danışmanlık ve öğretmenlik vb.

8) Kişilerarası Zeka
Kişilerarası zekâ da içsel zekâ gibi bireysel iyi oluşu etkiler. Diğer insanlarla başarılı ilişkiler kurmayı sağlayan bir zekâ türüdür.
Bu zekâ türünün bireysel kariyer gelişimini kolaylaştırıcı niteliği vardır.  Bireysel farklılıkları görebilme, onların duygularını anlama, nasıl bir ruh hali içinde olduklarını algılama, kendini ve diğer bireyleri motive etme, kısacası etkili kişilerarası ilişkiler kurabilmeyi sağlar Ayrıca bir grubu yönetebilme ve motive edebilme becerileri de özellikle yönetici ve liderlik pozisyonlarındaki bireylerin sahip olmaları gereken önemli özellikler arasındadır.
Psikolojik danışmanlık, psikologluk, öğretmenlik ve satış danışmanlığı vb.

Etiketler

Psikolojiktir

Site yöneticisi. Sitedeki bütün içerikler en son yöneticinin onayından geçirilerek yayınlanır. Bilgi ve deneyimlerini ilk ağızdan paylaşmaktadır.

İlgili Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Close
Close