Nedir? Psikolojik Hastalıklar

Şizofreni Belirtileri Nelerdir?

Şizofreni Belirtileri

Şizofreni, düşünme, davranış ve duygularla ilgili bazı problemleri içerir. İşaretleri ve belirtileri değişebilir, ancak genellikle sanrılar, halüsinasyonlar veya dağınık konuşmalar içerir ve ifade bozukluğunu yansıtır. Belirtiler aşağıdaki gibi olabilir:

Sanrılar. Bunlar gerçeğe dayanmayan yanlış inançlardır. Örneğin, zarar gördüğünüzü veya taciz edildiğinizi düşünüyorsunuz; Olağanüstü yeteneklerinizin veya şöhretinizin olduğunu düşünmek, bir ünlünün size aşık olduğunu zannetmek gibi bazı örnekleri olabilir. Kişi takip edildiğini, uzaylılar tarafından kaçırıldığını, peygamber olduğunu düşünebilir.

Halüsinasyonlar. Bunlar genellikle var olmayan şeyleri görmeyi veya duymayı içerir. Halüsinasyonlar herhangi bir anlamda olabilir, genellikle işitilen sesler en yaygın görülen halüsinasyondur.

Dağınık düşünce (konuşma). Dağınık düşünce dağınık konuşmadan çıkarılır. Etkili iletişim engellenebilir ve sorulara verilen yanıtlar kısmen veya tamamen ilgisiz olabilir. Nadiren konuşma, anlaşılamayan, bazen anlamsız sözcükleri bir araya getirmeyi içerebilir.

Aşırı derecede dağınık veya anormal motor davranışı. Bu, çocuksu saçmalıktan, öngörülemeyen ajitasyona kadar birçok yönden gözükebilir. Davranışlar bir hedefe odaklanmaz, bu nedenle işini yapmak zordur.

Semptomlar, belirtilerin kötüleştiği ve hafiflediği dönemlerde türüne ve şiddetine göre değişiklik gösterebilir. Bazı belirtiler her zaman mevcut olabilir.

Erkeklerdeki şizofreni semptolarımları genel olarak 20’li yaşların başında ve ortalarında başlar. Kadınlarda semptomlar genellikle 20’li yaşların başlarında ortaya çıkar. Çocuklarda ve 45 yaşından büyük bireylerde şizofreni çok nadir görülür.

Gençlerde Belirtileri

Gençlerdeki şizofreni semptomları erişkinlerde görülen şizofreni semptomlarına benzer, ancak durumun fark edilmesi daha zor olabilir. Bu kısmen de olabilir, çünkü gençlerde şizofreninin erken belirtilerinin bazıları, gençlik yıllarında tipik bir gelişme için ortaktır:

  • Arkadaşlarınız ve ailenizden uzaklaşma
  • Okul başarınızda düşüş
  • Uyku bozukluğu
  • Sinirlilik veya üzgün ruh hali
  • Motivasyon eksikliği

Yetişkinlerde şizofreni semptomlarıyla karşılaştırıldığında, gençler görülen fark şu şekilde olabilir:

  • Hezeyanlar daha az olur.
  • Halüsinasyon ve sanrıların görülme sıklığı daha fazladır.

Yazar Hakkında

Psikolojiktir

Site yöneticisi. Alandan olduğu için sitedeki bütün içerikler en son yöneticinin onayından geçirilerek yayınlanır. Alanla ilgili bilgileri, 4 yıllık lisans ve 2 yıllık çalışma hayatının getirdiği deneyimleri birincil ağızdan paylaşmaktadır.

Yorum Yap