Haberler

Borderline Kişilik Bozukluğu Psikolojik Bir Hastalık Değil Mi?

Borderline kişilik bozukluğu,

aşırı duygusal dalgalanmalarla seyreden, duygudurum düzenlemesinde problem olan kişilerde tanı alınabilecek bir hastalıktır. Bu duygusal dalgalanmalar bireyleri yıkıcı eylemler ve dürtüsel saldırganlık da dahil olmak üzere pek sorun anormal davranış altına sokar, kişi zihinsel karışıklığına karşı ise son derece savunmasızdır.

Almanya’da yapılan bir çalışmaya göre, borderline kişilik bozukluğu bulunan hastalarda, bu hastalığın temelinde beyin anormallikleri olduğu yönündedir.

Berlin Üniversitesindeki Dr. Lars Schulze ve Heidelberg Üniversitesinden birkaç hekim arkadaşı, borderline kişilik bozukluğu tanısı almış hastalarda beyindeki fonksiyonel ve yapısal anormallikleri araştırmak için duygusal işleme odaklandılar.

Yayımlanan 19 ayrı çalışmadan veriler toplayarak hazırlıklar yaptılar, toplanma 281 borderline kişilik bozukluğu tanısı almış hasta ve 293 sağlıklı bireyde deneylerini uyguladılar.

Deney sonunda negatif duyguların (kızgınlık, mutsuzluk gibi) işlenmesi sırasında, borderline kişilik bozukluğu tanısı konan hastaların sağlıklı bireylere kıyasla beynin bir kısmı olan dorsolateral prefrontal kortexin künt yanıtları ile duygudurum ile alakalı olduğu düşünülen amigdalanın daha güçlü etkiler gösterdiği ortaya konmuştur.
Analizleri sonucunda, negatif duyguların işlenmesi sırasında, BPD hastalarının, sağlıklı kontrollere kıyasla dorsolateral prefrontal korteksin künt yanıtları ile birlikte sol amigdalanın güçlendirilmiş aktivasyonlarını gösterdiğini ortaya koymuştur. Bu beyin bölgelerinin gri madde hacmindeki anormalliklerle örtüştüğü bulundu.

Kısa özetle aşırı çalışan amigdala duygusal uyarımı artırırken duyguların düzenlenmesinde ve işlenmesinde rol oynayan dorsolateral prefrontal korteks negatif duyguların işlenmesinde daha az aktiftir. Bu bulguları daha iyi anlayabilmek için beynimizin bi araba gibi olduğunu hayat etmek yararlı olabilir. Duygu için gaz pedalını amigdala olarak düşünürsek duygusal fren dorsolateral prefrontal kortekstir. Borderline kişilik bozukluğu olan hastalarda beyindeki gaz pedalı fazlaca çalışırken frenleme hissinin yeterince aktif çalışmadığı gösterilmiştir.

Bu bulgular borderline kişilik bozukluğu kavramını duygusal bozukluk olarak desteklemektedir. Psiko- veya farmakoterapi ile BKB hastalarının günlük yaşantıları düzeltilebilir ve rahatsız edici klinik semptomları hafifletilebilir.

 

Borderline kişilik bozukluğu fizyolojik olarak araştırılmasına rağmen kesin olarak sebebi açıklanamamıştır, ancak aşağıdaki durumların sebep olabileceği düşünülmektedir;

  • Ailesel ve çevresel olarak yetersiz destek
  • Küçük yaşlarda ayrışma ve bireyselleşmenin engellenmesi
  • Cinsel istismar
  • Özgüven ve özerklik duygusunun engellenmesi
  • Aşırı cezalandırıcı aile

Borderline kişilik bozukluğu olan bireylerin ortak özellikleri ise;

  • Duygusal tepki olarak kızgınlığın kullanımı
  • İnsan ilişkilerinde bozukluk
  • Kimlik karmaşası
  • Tutarsızlık
  • Depresif kişilik

Etiketler

Mağruf İlkay Yapakcı

Tıp hekimi , içerik editörü.

İlgili Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Close
Close