Nedir?

Hipnoz Nedir? Nasıl Yapılır?

Hipnoz klinisyenleri hastaları rahatlatmak ve zihinlerini odaklamak için tasarlanmış bir prosedürü uyguladıları,  bireylere önerilerde bulunduğu terapötik bir tekniktir.

Bir terapist (hipnoterapist) hipnoz yöntemini kullanabilir veya insanlara kendi kendine hipnotize ettirmeyi öğretebilir.

Hipnoterapistin amacı kişiyi kontrol etmek değil, kişinin kendi sorunlarını çözmesine yardımcı olmaktır.

Hipnoz, beynin ağrı ve diğer semptomları algılama şeklinizi etkileyen doğal maddeleri serbest bırakmasına neden olmaktadır. (Araştırmalara göre). Bir de hipnozun bilinçsiz zihin üzerinde etkili olduğuna ve normalde kontrol edemediğiniz,( örneğin tansiyon, kalp atışı ve açlık gibi .) vücut tepkilerini kontrol etmenizi sağlar.

Hipnoz tartışmalı olmasına rağmen, günümüzde çoğu doktorlar ağrı, anksiyete ve duygudurum bozuklukları gibi geniş bir yelpazedeki koşullar için güçlü, etkili bir terapötik teknik olabileceğini öne sürmektedirler. Hipnoz, insanlara alışkanlıklarını değiştirmede yardımcı olur, örneğin uyuşturucu, alkol, gıda ve sigara bağımlılığını kontrol etmek gibi.

Hipnoz Nedir?

Hipnozu sadece filmlerde kullanılan bir şey gibi düşünebilirsiniz, ancak hipnoz, gerçek hayatta depresyon, gastrointestinal bozukluklar ve diğer sağlık sorunları olan insanlara yardımcı olmak için kullanılır. Hipnoz, insanların tedavisine ve bazı durumlarda hastalıktan kurtulmasına yardımcı olabileceği için, tedavi planlarının yaygın bir parçası haline gelmektedir.

Hipnozun Tanımı

Amerikan Psikoloji Birliği’ne göre hipnoz, bir sağlık mesleği mensubunun veya araştırmacının bir kişiye karşı bu yolu izlediğinde, duyular, algılamalar, düşünce veya davranışlarda değişikliklerin yaşandığı bir süreçtir.Bazı hipnoz yöntemleri İnsanların uyanık olmasını sağlayarak kullanılmasına  rağmen ,çoğu hipnozda gevşeme, sakinlik ve rahatlama  için önerilerde bulunulur. Güzel hayatlar hakkında düşünmek veya hayal etmek için verilen talimatlar da hipnoz sırasında sıklıkla yer alır. İnsanlar hipnoza farklı şekillerde yanıt verirler. Bazıları hipnozu, çok sakin ve rahat hissettikleri, odaklanmış bir dikkat hali olarak tanımlarlar. Çoğu kişi bu deneyimlerini keyifli olarak belirtmektedirler.

Hipnoz işe yarıyor mu?

Evet. Bilimsel literatürde klinik hipnozun yararlılığını kanıtlayan pek çok örnek vardır ve Gut dergisinde yayınlanan bir çalışmada dikkati çekmektedir. Çalışma, İrritabl Bağırsak Sendromu çeken 204 kişiyi kapsamaktadır. Tedavi haftada bir kez olarak uygulanan 12 haftalık hipnoz seansını içermektedir (her biri yaklaşık bir saat sürmektedir). Erkeklerin% 58’i ve kadınların% 75’i tedaviyi bitirdikten hemen sonra belirgin semptomların hafiflediğini bildirmişlerdir.Ve katılımcıların yüzde 80’inden fazlası altı yıl sonrasına kadar etkisini sürdürdüğünü bildirmişlerdir. Katılımcıların% 10’dan daha azı ise hipnoterapiden sonra diğer tedavileri denemişlerdir. (Gut, Kasım 2003).

Herkes hipnotize edilebilir mi?

İnsanların hipnoza ne derece cevap verdikleri farklılıklar göstermektedir. Bir kişinin hipnoz yaşayabilmesi, bazı yaygın yanlış anlamalardan kaynaklanan korkular ve kaygılarla engellenilebilmektedir. Kitaplarda, filmlerde veya televizyonlarda bazı hipnoz tasvirlerinin aksine, hipnotize edilmiş kişiler davranışları üzerindeki  kontrolü kaybetmemektedirler. Amnez yöntemi özel olarak önerilmediği sürece, insanlar nerede oldukları, çevresi ve hipnoz sırasında neler olduğunu hatırlamaktadırlar. Hipnoz insanlara öneriler verilmesini kolaylaştırır, ancak bu önerileri  yapmaya zorlamaz.

Hipnoz Terapi Midir?

Hipnoz bir tür psikoterapi değildir. Aynı zamanda kendi başına bir tedavi de değildir; Aksine, diğer terapi ve tedavileri kolaylaştırmak için kullanılabilen bir prosedürdür.Aynı zamanda da klinik hipnoz,  yalnızca hipnoz kullanımı konusunda eğitilmiş ve mesleki uzmanlıklarının sınırları içinde düzgün çalışan eğitimli ve sertifikalı sağlık uzmanları (örneğin psikologlar) tarafından yapılmalıdır.

Hipnoz Hangi Durumlarda Kullanır?

Hipnoz ağrının tedavisinde kullanılmıştır; depresyon; kaygı ve fobiler; stres; alışkanlık bozuklukları; gastrointestinal bozukluklar; cilt tedavisi; ameliyat sonrasında uyandırılma; bulantı ve kusmaya karşı rahatlama; doğum; hemofili tedavisi ve diğer birçok durumda kullanılmıştır. Bununlarla birlikte, tüm psikolojik ve / veya tıbbi sorunlar için her hastada kullanılması  yararlı olmayabilir. Hipnozun tedaviye ek olarak kullanma kararı yalnızca klinik hipnozun kullanımı ve sınırlamaları konusunda eğitim almış deneyimli bir sağlık uzmanıyla istişarede bulunulması sonucunda verilmektedir. Klinik ortamda kullanımına ek olarak, hipnoz araştırma ve adli vakalarda vardır. Araştırmacılar, fiziksel ve psikolojik sorunların tedavisinde hipnozun değerini araştırmakta ve hipnozun sansasyon, algılama, öğrenme ve hafıza üzerindeki etkisini incelemektedirler.

Ağrının Azaltılması ve Kontrolü İçin Hipnoz 

Hipnoz, hipnotik müdahalelere karşı dirençli olan bazı insanlarda istisnalar olmak üzere ; çeşitli biçimlerdeki ağrıların tedavisinde etkili olmaktadır.

Hipnozla ile ilgili toplanan bulgular

Hipnoz, konsantrasyonu artırmak, insanın ilgisini en aza indirmek ve kişinin düşüncelerini, duygularını, davranışlarını veya fizyolojik durumunu değiştirmek için önerilere yanıt vermeyi artırmak amacıyla tasarlanmış bir dizi tekniktir ,fakat daha önceden de belirttiğimiz gibi insanların hipnoza ne derece cevap verdiklerinde farklılıklar gözükür. Hipnoz olmanın anahtarı, bir kişinin hipnotize olabileceği derecedir; bu derece bireylerin güven ve istikrarları ile ilişkilidir.

Psikolojik araştırmacılar; Steven Lynn, PhD, Irving Kirsch, PhD, Arreed tarafından 2000 yılında yapılan bir çalışmada gösterildiği gibi, hipnozun bir dizi psikolojik ve tıbbi durum için ağrı hafifletme ile birlikte en fazla araştırılan alanlardan biri olduğuna işaret ediyor. Barabasz, PhD, Etzel Cardeña, PhD ve David Patterson, PhD. Hipnoz ile ilgili araştırmaların arasında, ağrı deneyiminin psikolojik bileşenlerini değiştirme yeteneği , daha sonralarda şiddetli ağrı üzerinde bile etkili olabileceği yönündedir.

Son yıllarda, hipno-analjezi olarak bilinen, ağrıya duyarlılığı azaltmak için hipnozun etkililiği için yapılan anekdotlar ve bazen abartılı kanıtlar, iyi kontrol edilen deneylerle tamamlanmıştır. Dr Patterson ve doktor psikolog Mark Jensen, PhD, 2003 yılındaki kontrollü klinik araştırmalarında, hastanelerde hipno-analjezinin, ağrı dereceleri, analjezik veya sedasyon ihtiyacı, mide bulantısı ve kusma derecesi ve de kalış süresi bakımından belirgin azalmalara neden olduğunu keşfettiler . Hipnoz ile , tıbbi tedaviden sonra sonuçların daha iyiye gittiği ve daha fazla fizyolojik istikrar sağlandığı ilişkilendirilmiştir. Cerrahlar ve diğer sağlık uzmanları, hipnoz ile tedavi edilen hastalarının memnuniyet derecelerinini diğer hastalarından çok daha fazla yüksek olduğunu söylemişlerdir.

Hipnotik önerinin ifadesine bağlı olarak, ağrının ve ilişkili beyin bölgelerinin duyu ve / veya duygusal bileşenleri etkilenebilir (1999’da nöropsikolog Pierre Rainville, Doktora ve işbirlikçilerin beyin görüntüleme araştırması tarafından gösterildiği gibi). Genel olarak hipnotik önerilere çok açık olan veya hipnozite edilebilen hastalar hipnoz teknikleri ile kalıcı ve çok iyi bir rahatlama sağlamışlardır. Ancak sadece öngörülmekte olan insanlarda iyileşme görülmektedir. Motivasyon ve tedaviye uyum gibi faktörler, hipnotik önerilere yanıt vermeyi de etkileyebilirler.

Dr. Patterson ve Jensen’in incelemesi, akut ağrıyı azaltmak (doku hasarının bir sonucu olarak) için hipnotik tekniklerin standart bakımdan üstün olduğu ve genellikle ağrı için tanınmış diğer tedavilere göre daha iyi sonuç verdiği yönündedir.

Ayrıca 2002 yılında radyoloji uzmanı Charles Elvira Lang ve MD, Max Rosen tarafından radyoloji tedavisi sırasında intravenöz yol kullanılarak verilen sedasyon ile hipnotik sedasyonların maliyetlerini karşılaştırarak yaptığı analizleri sonucunda, hipnotik müdahalenin maliyetinin standart sedasyon prosedürünün maliyetinin iki katı kadar düşük olduğunu ortaya koymuştur . Bir yaranın iyileşmesi için normal sürenin ötesinde devam eden kronik ağrı, genellikle birbiriyle ilişkili psikososyal faktörleri içerir ve akut ağrıdan daha karmaşık bir tedavi gerektirir. Patateson ve Jensen’in yaptığı incelemede , kronik ağrı durumunda hipnozun hiçbir tedavi almadan daha iyi sonuçlar verdiğini belirtti , gevşeme ve otojenik eğitim (ki bu da kendi kendine hipnotizme benzer) gibi mücadelede bulunan hislere telkinde bulunmayı kullanan diğer tekniklerle eşdeğer buldu).

Hipnozun Önemi

Psikologların 200 yılında yaptıkları bir meta-analiz (çalışmalarda yapılan bir araştırma) çalışmalarımda ,Guy Montgomery, PhD, Katherine DuHamel, PhD ve William Redd tarafından yayımlanan 18 araştırmanın , farklı ağrı türlerini içeren klinik ve deneysel katılımcıların % 75’inin, Hipnoz teknikleriyle ağrılarının tedavi edildiğini bildirdi. Bu nedenle, hipnoz, hipnotik müdahalelere karşı dirençli olan bazı kişilerin olası istisnası ile, çeşitli ağrı türünden muzdarip kişilerin çoğunda etkili olmaktadır. Dr. Patterson ve Jensen, hipnotik stratejilerin hem akut hem de kronik ağrı için diğer tedavilere göre eşdeğer veya daha etkili olduğunu ve hastalar ve doktorlar için zaman ve para tasarrufu sağlayacağını belirtti. Kanıtlar, kişi yanıt vermediği veya ona karşı güçlü bir muhalefet göstermediği sürece, hipnozun bir tedavi standardı olarak düşünülebileceğini ileri sürmektedir.

Hipnozun Pratik Uygulamaları

Hipno-analjezinin, çoğu bireyde akut veya kronik ağrıların azaltılması ve cerrahi prosedürlerde tasarruf etmeleri olasıdır. Hipnoz analjezisi birçok klinik, hastane , yanık bakım merkezi ve dişsekimliği ofislerinde yapılan birçok müdahalede başarılı bir şekilde kullanılmıştır.

Akut ağrı için, girişimsel radyolojide, çeşitli cerrahi prosedürlerde (örneğin appendektomi, tümör eksizyonu), 

Yanıkların tedavisinde (soyunma değişiklikleri ve ölü ya da kontamine olmuş deri dokusunun ağrılarının giderilmesi), Doğum eylemi ağrısında, kemikte de etkili olduğu kanıtlanmıştır, kemik iltihabı ağrısı ve diş sağlığıyla ilgili ağrılarda (özellikle de çocuklar için), Baş ağrısı, sırt ağrısı, fibromiyalji, karsinoma ile ilişkili ağrı, temporal mandibular bozukluk ağrısı ve karışık kronik ağrı gibi hipnozun başarıyla uygulandığı kronik ağrı koşullarında, hipnoz, ağrı deneyiminin duyu ve / veya duygusal bileşenlerini hafifletebilir; bu, akut ağrı için tüm çeşitlerinide kapsayabilir. Bununla birlikte, kronik koşullar, ağrı deneyiminin yanı sıra çeşitli yönlerini hedefleyen kapsamlı bir plan gerektirebilir. Hasta, hatalı düşünce kalıplarına meydan okuyan (örneğin, “ağrım hakkında hiçbir şey yapamam”), hareket yelpazesini ve uygun vücut mekaniğini geri yükleyerek, refahı ve işlevsel aktiviteyi (örn., Egzersiz, iyi diyet) destekleyen davranışları artırmaya yardımcı olabilir; ve buna benzer durumların tedavisinde kullanılabilirler. Hipno-analjezi kullanan doktorlar hipnozun yanı sıra ağrı tedavisinde ki yeni uygulamalara hakim olmalı , diğer uzmanlarla istişarelerde bulunmalı ve ağrı için en etkili ve kalıcı rahatlama sağlamak için farklı stratejileri bir araya getirmelidir.

Hipnoz güvenli midir?

Hipnoterapistleri yönetmek için ABD’de resmi lisans yoktur. Hipnoterapi de kapsamlı eğitim ve deneyime sahip bir sağlık uzmanı bulmak önemlidir. Birçok psikolog, danışman, doktor ve diş hekimi hipnoterapi de deneyimlidir.

Kendi kendine hipnoz, tecrübesiz insanlar tarafından yapıldığında dahi güvenli olarak kabul edilir. Kendi kendine hipnozdan kaynaklanan herhangi bir zarar vakası bildirilmemiştir. Ancak, bir araç kullanırken veya tamamen uyarılmış veya hızlı bir şekilde tepki vermeniz gereken herhangi bir durumda (örneğin makine kullanırken veya çocukları denetlerken) kendi kendine hipnoz yapılması sakıncalıdır ve yapılmamalıdır.

Alternatif bir terapi kullanıyorsanız veya geleneksel tıbbi tedavinizle alternatif bir terapiyi birleştirmeyi düşünüyorsanız daima doktorunuza bildirin. Geleneksel tıbbi tedaviden vazgeçmek ve yalnızca alternatif bir terapiye güvenmek sakıncalı olabilir.

Etiketler

Psikolojiktir

Site yöneticisi. Sitedeki bütün içerikler en son yöneticinin onayından geçirilerek yayınlanır. Bilgi ve deneyimlerini ilk ağızdan paylaşmaktadır.

İlgili Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Close
Close