Nedir?

Kişilik Bozukluğu Nedir? Türleri Nelerdir?

Kişilik Bozukluğu Nedir?

Bireyin içinde bulunduğu sosyal çevre ve kültürün beklentilerinden sapmaya başladığı, süreklilik gösteren içsel yaşantı ve davranışların bütününe kişilik bozukluğu denmektedir. Elbette bu açıklama yeterli olmayacaktır. Diğer bir deyişle kişilik bozukluğu; bireyin normalden uzaklaşması, toplumdan farklılaşması, algı ve yorumlamada bozulma yaşaması, kişiler arası işlevselliğinin azalması, duygulanımın farklılaşmasıdır.

Kişilik bozukluğu bulunan bireyler tedavi edilmediği sürece topluma maliyeti oldukça yüksek olacaktır. Kişilik bozukluğu bulunan kişilerde suç oranı yüksektir, alkol ve madde kullanımı, intihar etme, evlilik problemleri, eğitim düzeyi düşüklüğü ve işsizlik sıkça görülmektedir. Elbette bu durumlar kişilik bozukluğu belirtileri değil, kişilik bozukluğunun sebep olduğu sonuçlardır.

Kişilik Bozukluğunun Epidemiyolojisi

Genel nüfusta ortalama olarak %10-20 oranında görülmektedir. Kadın ve erkeklerde eşit düzeyde görülür. Kişilik bozukluğuna sahip bireylerin %15’ini yatan hastalar, %30-50’sini ise ayaktan takip hastalar oluşturmaktadır. Yani hastaların%15’i kurumda tam zamanlı tedavi görmektedir. %30-50’si ise düzenli kontroller ve ilaç kullanımı ile tedavi görmektedirler.

Kişilik Bozukluğu Türleri 

Yeni eklenen bozukluklar olmasına rağmen, kişilik bozuklukları genel anlamda 10 adettir. Kişilik bozuklukları 3 ayrı kümeye ayrılmaktadır. A kümesi en problemli ve ciddi, B orta düzeyde, C ise daha hafif düzeyde kişilik bozukluklarını göstermektedir. Bu bozukluklar şunlardır;

A Kümesi 

  • Paranoid Kişilik Bozukluğu
  • Şizoid Kişilik Bozukluğu
  • Şizotipal Kişilik Bozukluğu

B Kümesi

  • Antisosyal Kişilik Bozukluğu
  • Borderline Kişilik Bozukluğu
  • Histriyonik Kişilik Bozukluğu
  • Narsisistik Kişilik Bozukluğu

C Kümesi

  • Çekingen Kişilik Bozukluğu
  • Bağımlı Kişilik Bozukluğu
  • Obsesif – Kompülsif Kişilik Bozukluğu

 

Etiketler

Psikolojiktir

Site yöneticisi. Alandan olduğu için sitedeki bütün içerikler en son yöneticinin onayından geçirilerek yayınlanır. Alanla ilgili bilgileri, 4 yıllık lisans ve 2 yıllık çalışma hayatının getirdiği deneyimleri birincil ağızdan paylaşmaktadır.

İlgili Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Close
Close